ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ

ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 23 դեկտեմբերի 2021 թվական

read more...


ԱՆԿԱՆԽԻԿ

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 8 փետրվարի 2022 թվական:

read more...