ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏ

UՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈւԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈւՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ, ՄԵԾԱՀԱUԱԿԻ UՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ, ԵՐԵԽԱՅԻ UՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ, ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅՑԵԼՈւԹՅԱՆ ՔԱՐՏԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՄԵԾԱՀԱUԱԿԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ