Ղեղատոմս N 3

Մեկանգամյա դեղերի դուրս գրման դեղատոմսի օրինակ

Կարդալ ավելին


Օրենսդրություն

ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐ ԳՐԵԼՈՒ, ԴԵՂԵՐ ԲԱՑ ԹՈՂՆԵԼՈՒ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ) ԿԱՐԳԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 Թ

Կարդալ ավելին


ԹԱՓՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ԹԱՓՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ

1. Թափոնի անվանումը և ծածկագիրը
_____________________________________________________________
(լրացվում է ՀՀ բնապահպանության նախարարի 26.10.2006 թ. N 342-

Կարդալ ավելին


ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՔԸ

Օրենքի կարգավորման առարկան

Սույն օրենքը կարգավորում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, ծավալների կրճատման և դրանց հետ կապված այլ հարաբերությունների, ինչպես ն

Կարդալ ավելին