Արձանագրություն 1

Խորհրդի նիստ կայացած  03.12.2016

1.ՀՍՄ նախագահի ընտրություն

2.Նախագահի տեղակալների ընտրություն

Ներկա էին խորհրդի  անդամները.

 1. Մերի Ռաթևոսյան
 2. Լուսինե Մուրադյան
 3. Հայկ Սարգսյան
 4. Արմեն Հարությունյան
 5. Վահան Մինասյան
 6. Արամ Առաքելյան
 7. Արա Ասրյան
 8. Մարտիկ Հարությունյան
 9. Սերգո Հովհաննիսյան
 10. Կարեն Գաբրիելյան
 11. Նաիրա Պետրոսյան
 12. Թորգոմ Դաշտոյան
 13. Գագիկ Քալանթարյան
 14. Պարույր Դադուրյան
 15. Վահրամ Հակոբյան
 16. Դավիթ Հովհաննիսյան

 Նիստը նախագահում էր  Գագիկ Քալանթարյանը , քարտուղար `  Էլլա Ղամբարյան:

Առաջին հարցի շուրջ  ելույթ ունեցան Արմեն Հարությունյանը, Կարեն  Գաբրիելյանը, Մերի Ռաթևոսյանը, ովքեր նշեցին հաշվետու ժամանակահատվածում նախագահի կատարած մեծ աշխատանքը և առաջարկեցին նրա թեկնածությունը  նախագահի պաշտոնում:

Հարցը դրվեց քվեարկության.

Քվեարկության արդյունքները. կողմ` 16 ,  դեմ`  0, ձեռնպահ ` 0:

Որոշումը ընդունված է :

ՀՍՄ –ի նախագահ ընտրվեց   Թորգոմ Դաշտոյանը:

Երկրորդ հարցի շուրջ ելույթ ունեցավ ՀՍՄ նախագահ Թորգոմ Դաշտոյանը: Իր ելույթում նա   շնորհակալություն հայտնեց  խորհրդին  վստահության համար : Նա առաջարկեց Գագիկ Քալանթարյանի և Պարույր  Դադուրյանի`   նախագահի տեղակալների պաշտոնում թեկնածությունը:

Հարցը դրվեց քվեարկության:

 Քվեարկության արդյունքները .կողմ` 16 ,  դեմ`  0, ձեռնպահ ` 0:

Որոշումը ընդունված է:

Նիստի նախագահը փակեց նիստը :