item

Narek Shirvanyan


Կլինիկա/ԱՁ –Լունա Ստոմ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-2005               

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Օրթոպեդ ստոմատոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2005        

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի  

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում-Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Երևան