item

David Aslanyan


Կլինիկա/ԱՁ –Նյու Դենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1996            

Մասնագիտություն- Օրթոպեդ ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Օրթոպեդ ստոմատոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1996   

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում-Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Երևան