item

Hayk Sargsyan


Կլինիկա/ԱՁ –ԵՊՀ ստոմ կլինիկա

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1993     

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Օրթոդոնտ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1994 

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Հիմնադիրներ

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Հայաստանի Օրթոդոնտների Ասոցիացիա Քաղաք/Մարզ- Երևան