item

Ashkhen Antonyan


Կլինիկա/ԱՁ –Ռադիալ ՍՊԸ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-2001

Մասնագիտություն- Բժիշկ ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ստոմատոլոգիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ- 2002

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Արմեն Ահարոնյան

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Երևան