item

Gayane Ohanyan


Կլինիկա/ԱՁ –Գոյ Դենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-2001

Մասնագիտություն-  Օրթոդոնտ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ինտերնատուրա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ- 2002

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Անրի Գրիգորյան

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Օրթոդոնտների Ասոցիացիա

Քաղաք/Մարզ- Երևան