item

Martik Haratoon-Karam


Կլինիկա/ԱՁ –Յուվա

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-2007              

Մասնագիտություն- Օրթոպեդ ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Օրթոպեդ ստոմատոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2007     

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Facebook 

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Քաղաք/Մարզ- Երևան