item

Armen Harutyunyan


Կլինիկա/ԱՁ –Ջի Դի Սի

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1996                 

Մասնագիտություն- Բժիշկ-Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Իմպլանտոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1997        

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը-Թ.Դաշտոյան, Գ.Քալանթարյան    

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում-Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը – Շայն Ակումբ

Քաղաք/Մարզ- Երևան