item

Karen Mashinyan


Կլինիկա/ԱՁ –Դելյուքս

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1996

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Օրթոպեդ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ- 1996

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Դ. Թորգոմ

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Այո Հայ Ստոմատոլոգների Ասոցիացիա

Քաղաք/Մարզ- Երևան