item

Мери Ратевосян


Կլինիկա/ԱՁ –ՍՊԱ Դենտալ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն-ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1993 

Մասնագիտություն-Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմայինմասնագիտացում-Ինտերնատուրա, իմպլանտոլոգիա    

Մասնագիտականգործունեության սկիզբ-1994         

ՀՍՄ-ի մասինՁերտեղեկատվությանաղբյուրը-ՋիԴիՍի      

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում-Այո     

Նշել ՀԿ-ի անվանումը -Հայաստանի Իմպլանտոլոգների Ասոցիացիա

Քաղաք/Մարզ-Երևան