item

Armen Martirosyan


Կլինիկա/ԱՁ –ԵՄՀ Գյումրու բազային կլինիկա

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՄՀ ստոմ ֆակուլտետ

Ավարտման տարեթիվ-2006

Մասնագիտություն- Բժիշկ ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- ՀՀԱ ազգային ինստիտուտ, օրդինատոր

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ- 2006

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Տիգրան (Գյումրի)

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Շիրակի մարզ Գյումրի