item

Andranik Harutyunyan


Կլինիկա/ԱՁ –Անդրադենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1992

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1992

Քաղաք/Մարզ- Երևան