item

David Hovhannisyan


Կլինիկա/ԱՁ –Սպիտակ Ամրոց

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-2007

Մասնագիտություն- Օրթոպեդ ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ընտանեկան Ստոմատոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ- 2005

Քաղաք/Մարզ- Երևան