item

Ashot Gasparyan


Կլինիկա/ԱՁ –Հելիո Դենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- Բժշկական ինստիտուտ

Ավարտման տարեթիվ-1993

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ստոմատոլոգիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1993

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Քաղաք/Մարզ-  Շիրակ մարզ Գյումրի