item

Tigran Torosyan


Կլինիկա/ԱՁ –ԱՁ Տիգրան Թորոսյան

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1986

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ինտերնատուրա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1986

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի

Քաղաք/Մարզ- Երևան