item

Ara Asryan


Կլինիկա/ԱՁ –ԱՁ Արա Ասրյան

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1994

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ինտերնատուրա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1995

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը-

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Ստեփանակերտ