item

Hrant Melkonyan


Կլինիկա/ԱՁ –Դավիթ Մելքոնյան

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- Հայբուսակ համալսարան

Ավարտման տարեթիվ-2009

Մասնագիտություն- Դիմածնոտային վիրաբույժ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Դիմածնոտային վիրաբույժ  

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2013

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը-Ջի Դի Սի  

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Դիմածնոտային վիր. Ասոցացիայի անդամ

Քաղաք/Մարզ- Կոտայքի մարզ ք.Քասախ