item

Artur Aghabekyan


Կլինիկա/ԱՁ –ԵՊՀ ստոմ կլինիկա

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1997 

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ Օրթոդոնտ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Օրթոդոնտիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2000 

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Հիմնադիրներ

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Հայաստանի Օրթոդոնտների Ասոցիացիա, Եվրոպայի Օրթոդոնտների Ասոցիացիա

Քաղաք/Մարզ- Երևան