item

Гагик Калантарян


Կլինիկա/ԱՁ –Վան Մեդ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն-Ստավրոպոլի Պետական  Բժշկական Ակադեմիա 

Ավարտման տարեթիվ-1979                      

 Մասնագիտություն-Բժիշկ Ստոմատոլոգ Օրթոպեդ

Հետդիպլոմայինմասնագիտացում-Օրթոպեդիա Իմպլանտոլոգիա  

Մասնագիտականգործունեության սկիզբ-1979         

ՀՍՄ-ի մասինՁերտեղեկատվությանաղբյուրը-     

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում-Այո     

Նշել ՀԿ-ի անվանումը -Շայն Ակումբ 

Քաղաք/Մարզ- Լոռու մարզ Ք.Վանաձոր