item

Vardanush Khachatryan


Կլինիկա/ԱՁ –Կարո Գրիգորյան

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1996

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Սիսիանի Ստոմ կլինիկա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1997

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Արամ Առաքելյան  

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Հայ Ստոմատոլոգների Ասոցիացիա

Քաղաք/Մարզ- Սյունիքի մարզ ք.Սիսիան