item

Senik Ayvazyan


Կլինիկա/ԱՁ –Ստատուս Դենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1994

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1994

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Շայն Ակումբ

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Շայն Ակումբ

Քաղաք/Մարզ- Երևան