item

Asatur Mamyan


Կլինիկա/ԱՁ –Նովո Ստոմ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- Հայկական Բժշկական Ինստիտուտ

Ավարտման տարեթիվ-1988

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1989

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Երևան