item

Mikayel Gevorgyan


Կլինիկա/ԱՁ –Նյու Դենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-2004

Մասնագիտություն- Բժիշկ ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ընտանեկան ստոմատոլոգիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ- 2004

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Facebook

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Երևան