item

Vardan Aleksanyan


Կլինիկա/ԱՁ –Ջորջ Դենտալ Գրուպ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- Հայկական Բժշկական Ինստիտուտ

Ավարտման տարեթիվ-1993

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ինտերնատուրա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1994

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- ՀՍՄ  

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Երևան