item

Armen Abazyan


Կլինիկա/ԱՁ –3 դենտ  

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1991

Մասնագիտություն- Բժիշկ ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ինտերնատուրա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ- 1991

Քաղաք/Մարզ- Երևան