item

Armen Aharonyan


Կլինիկա/ԱՁ –ԱՁ Արմեն Ահարոնյան

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1986

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ընտանեկան ստոմատոլոգիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1986

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Կոլեգաներ

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Շայն Ակումբ

Քաղաք/Մարզ- Երևան