item

Karen Gabrielyan


Կլինիկա/ԱՁ –Նյու Դենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն-Հենակետային քոլեջ, Հայբուսակ Համալսարան

Ավարտման տարեթիվ-2000,2012             

Մասնագիտություն- Օրթոպեդ ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում-Ընտանեկան Ստոմատոլոգ Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1996   

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում-Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Երևան