item

Lili Khachatryan


Կլինիկա/ԱՁ –Օրթո Դենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-2008

Մասնագիտություն- Օրթոդոնտիա

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Օրթոդոնտիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2011

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Հայաստանի Օրթոդոնտների Ասոցիացիա

Քաղաք/Մարզ- Ստեփանակերտ