item

Mikayel Sargsyan


Կլինիկա/ԱՁ –Դենտ Արտիստ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- Հայկական Բժշկական Ինստիտուտ

Ավարտման տարեթիվ-1993

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ- 1993

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի

Քաղաք/Մարզ- Երևան