item

Ruslan Gazaryan


Կլինիկա/ԱՁ –Տատ Դենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-2008

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ընտանեկան ստոմատոլոգիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2008

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Քաղաք/Մարզ- Երևան