item

Artur Shahverdyan


Կլինիկա/ԱՁ –Վան Մեդ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- Հայբուսակ Համալսարան

Ավարտման տարեթիվ-2004

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ինտերնատուրա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2004

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Անձ

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Լոռու մարզ Ք.Վանաձոր