item

Ashkhen Hovhannisyan


Կլինիկա/ԱՁ –ԱՁ Աշխեն Հովհաննիսյան

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- Հովհաննիսյան Մխիթար Գոշ համալսարան

Ավարտման տարեթիվ-2005

Մասնագիտություն- Ընտանեկան ստոմատոլոգիա օրթոդոնտ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ընտանեկան ստոմատոլոգիա օրթոդոնտ Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2005

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Facebook

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը-Հայաստանի Օրթոդոնտների Ասոցիացիա

Քաղաք/Մարզ- Կոտայքի մարզ