item

Aram Arakelyan


Կլինիկա/ԱՁ –Արսեն և Լիանա կլինիկա

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1995

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ընտանեկան ստոմատոլոգիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1995

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Հայ Ստոմատոլոգների Ասոցիացիա

Քաղաք/Մարզ-  Սյունիքի մարզ ք.Գորիս