item

Vahram Iskandaryan


Կլինիկա/ԱՁ –Էմիդենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- Հայկական Բժշկական Ինստիտուտ

Ավարտման տարեթիվ-2000

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Օրթոպեդ Ստոմատոլոգ

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2001

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Երևան