item

Minas Papazyan


Կլինիկա/ԱՁ –Բելլա Դենտ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- Հայբուսակ Համալսարան

Ավարտման տարեթիվ-2006

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ստոմատոլոգիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2006

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Գագիկ Ք

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ-  Երևան