item

Vardan Bakalyan


Կլինիկա/ԱՁ –Յուվա

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1998              

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Դիմածնոտային վիրաբույժ Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1998    

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Թ.Դաշտոյան Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Այո

Նշել ՀԿ-ի անվանումը- Հայ Ստոմատոլոգների Ասոցիացիա, Հայաստանի Պերիօդոնտոլոգների ասոցիացիա,Կրթություն և գիտություն ասոցիացիա

Քաղաք/Մարզ- Երևան