item

Ashot Stepanyan


Կլինիկա/ԱՁ –Նիկա Մեդ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1995

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Ընտանեկան ստոմատոլոգիա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1995

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ-  Երևան