item

Gerasim Alikhanyan


Կլինիկա/ԱՁ –Յուվա

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն-  Հայբուսակ Համալսարան

Ավարտման տարեթիվ-2007              

Մասնագիտություն- Ընտանեկան Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Կլինիկական Օրդինատուրա

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-2007     

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը- Ջի Դի Սի  

Անդամագրությունայլ ՀԿ-ներում- Ոչ

Քաղաք/Մարզ- Երևան