item

Anahit Arakelyan


Կլինիկա/ԱՁ –Ագատ Դենտալ

Բազային ԲՈՒՀ/Քոլեջ և այլն- ԵՊԲՀ

Ավարտման տարեթիվ-1995

Մասնագիտություն- Բժիշկ Ստոմատոլոգ

Հետդիպլոմային մասնագիտացում- Վան Ստոմ Կենտրոն

Մասնագիտական գործունեության սկիզբ-1995

ՀՍՄ-ի մասին Ձեր տեղեկատվության աղբյուրը-

Քաղաք/Մարզ- Երևան